کد خبر : 12348 / /
/

 

شکایت از کارفرما ممکن است برای هر فردی که در یک شرکت خصوصی یا کارگاه مشغول به کار است پیش بیاید، در هر قراردکاری که بین یک فرد با فرد دیگر یا یک شرکت حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد، باید علاوه بر شفاف بودن ، تمام شرایط و ضوابط طرفین، طبق دستور اداره کار واضح باشد تا هیچ موضوع حل نشده و مبهمی وجود نداشته باشد تا هر یک از طرفین قرارداد در هر زمان نتوانند از آن به نفع خویش استفاده نموده و یا در صورت بروز مشکل و طرح دعوی در مراجع ذی صلاح به نفع یکی از طرفین بوده و حقی از دیگری ضایع گردد.

 هم چنین باید تمام موازین مالی روشن و شفاف باشد تا هیچ فرصت بهره برداری یکی به ضرر دیگری پیش نیاید.
متن شکایت از کارفرما

مانند تمام روابط اجتماعی و حقوقی بین کارگر و کارفرما تعهدات و وظایفی برای هریک مقرر شده است که طرفین باید آن را به دقت انجام دهند. کارگر باید شغل یا کاری را که به وی واگذار شده به درستی انجام دهد و در مقابل کارفرما موظف است که حقوق و مزایای ایشان را سر وقت و به صورت کامل طبق قرارداد پرداخت نماید و اگر هر کدام به وظایف و تعهدات خود عمل نکند طرف مقابل می تواند در مراجع قانونی و ذی صلاح شکایت نموده و حقوق خود را مطالبه کند.

شکایت کارگر از کارفرما ممکن است به دلایل متفاوتی باشد مانند عدم پرداخت حقوق، عدم پرداخت مزایا، عدم بیمه نمودن کارگر، اخراج غیرقانونی کارگر و یا مواردی مانند عدم محاسبه سنوات کار در پرداخت حقوق و یا دیر به دیر پرداخت نمودن حقوق طوریکه کارگر در زندگی خود دچار مشکل گردد.

مرجع رسیدگی به شکایت از کارفرما اداره کار و رفاه اجتماعی است، متن شکایت از کارفرما باید واضح و کامل باشد که هنگام طرح دعوی در این اداره و در صورت عدم حضور شاکی متن کاملا بیانگر مشکل و شکایت بوده و قاضی یا کارشناس بتواند رای را صادر نماید.

در یک متن شکایت باید تمام جزئیات عقد قرارداد به همراه مشخصات قید گردد تا تمام جوانب شکایت واضح باشد، یعنی طوری باشد که تمام راههای فرار و سوء استفاه بر طرفین بسته شود. در متن شکایت باید شمه ای از قراردادی که به موجب آن متشاکی از وظایفش سرپیچی کرده عنوان گردد و هم چنین طبق بندی از قانون و یا تبصره ای از قرارداد که در ان متشاکی کوتاهی کرده عنوان گردد تا مراجع ذی صلاح بتوانند با استناد به قانون و یا همان بند و تبصره رای را صادر نمایند.

در یک شکایت فرد شاکی فقط باید حق خودش را بخواهد ، مگر اینکه وکیل یک گروه باشد، در غیر این صورت یک فرد نمی تواند از دیگران در پرونده دفاع کند. مسائل خصوصی ، اخلاقی ،خانواده، تحصیلات و قیافه‌ی هر فرد و یا فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ نادرست در این شکایت قابل طرح نبوده و حتی بر زبان راندن آن هم مصداق توهین بوده و هر فرد باید فقط در حوزه کار و حقوق و دستمزد به این محکمه شکایت کند و موارد دیگر در دادگاههای قوه محترم قضائیه مورد شکایت و پیگیری می باشد.


شرایط توقیف اموال کارفرما

5

دین مبین بعضی از اموال انسان را که در شان یک نفر است ، غیر قابل توقیف می داند. کرامت انسانی بر این است که برخی از اموال که برای زندگی اشخاص جزو نیاز زندگی محسوب می شود تا شخص بدهکار و خانواده وی، از فقر و فلاکت در امان بمانند و برای خودداری از شکستن حرمت انسانها و حفظ حیات اشخاص، غیر قابل توقیف هستند، یعنی نمی توان آنها را به دیگری داد.

اموال کارفرما شامل دو دسته است: منقول و غیر منقول.

 اموالی از قبیل خودرو، کتاب، گوشی موبایل و در ردیف اموال منقول هستند، یعنی میتوان ان را به جای دیگر منتقل کرد. اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمی توان آن را از جایی به جای دیگر منتقل کرد. اموالی از قبیل دیوار، ساختمان، زمین و ...

 منظور سخن ما از توقیف اموال کارفرما این است که  گرفتن اموال و املاک های کارفرمایی است که وظایف خود را اجرا نکرده است و دستور تصرف اموال وی صادر شده است .

توقیف اموال کارفرما بر دو نوع توقیف تأمینی و توقیف قابل اجرا است.

  • توقیف تأمینی: زمانی که دستور بر علیه کارفرما صادر می شود، دستور باید به شیوه دستوری و قابل اجرا صادر شود. بعد از ارسال حکم ابلاغیه کارفرما 10 روز فرصت دارد آن را اجرایی کند. شاید طی 10 روز مهلتی که به کارفرما داده می شود اموال خود را به شخص دیگر انتقال دهد یا آنها را پنهان کند به همین سبب مطابق تبصره یک ماده 35 ضابطه اجرای احکام مدنی، کسی که رای به نفع او صادر شده می تواند قبل از اتمام ده روز نسبت به توقیف اموال کارفرما اقدام نماید یعنی با شناسایی امول نامبرده قبل از 10روز اموال او را توقیف کند.
  • توقیف اجرایی: اگر بعد از 10 روز کارفرما هیچ کاری نکند یعنی اقدام به پرداخت حق الزحمه کارگر نکند،کارگر می تواند درخواست توقیف اموال کارفرما را بدهد.

مراحل توقیف اموال منقول کارفرما مامور اجرای حکم به دنبال اجرای رای صادره خواهد بود. این مجری قانون وظیفه دارد قبل از توقیف اموال، لیستی از اموال را تنظیم کند. ارزش اموال باید طبق نظر کارشناس ارزش‌گذاری گردند سپس بایستی اموال در همان جایی که هستند نگه داری شود، مگر این که جابجا کردن اموال ضرورت داشته باشد. اگر اموال منقول هستند باید در حین نقل از انها به خوبی محافظت شود تا آسیب نبینند.
نحوه ی شکایت از پیمانکار

6

پیمانکار به فرد یا شرکتی گفته می‌شود که با سازمان یا شخصی دیگر قراردادی را امضاء می‌کند تا به موجب ان پروژه‌های مشخص را طبق نقشه‌ها و مشخصات مورد توافق اجرا نماید. پیمانکاران معمولا در هدایت نقشه ها و پروژه های صنعتی زیربنایی دارای تجربه و تخصص بوده و با تکیه بر دانش و ابزارهای زیرکانه و و تخصص خود، اجرای پروژه‌ها را بر عهده می‌گیرند.

پیمانکار موظف است طبق قرارداد تعهداتی که در خصوص پروژه برعهده گرفته اجرا نماید، یعنی اگر قرار است نقشه یا دستورالعمل یا طرح مورد توافق را اجرا کند، آن را به طور کامل اجرا کند که اگر این تعهدات انجام نشود کارفرمایی که خود در این موضوع متضرر شده می تواند در مراجع ذی صلاح طرح دعوی نموده و قصور پیمانکار را بیان نموده و درخواست رسیدگی نماید، یعنی اگر پیمانکار قراردادی که پروژه عمرانی را بر عهده گرفته آن را به طور کامل اجرا نماید که اگر چنانچه انجام نشود، کارفرما می تواند به جهت ضرر و زیانی که متحمل شده اقدام نموده تا بتواند به راحتی به حقوق قانونی خودش دست یابد.

پیمانکاری ساختمان، پیمانکاری آب، پیمانکاری حمل و نقل مانند راننده سرویس، پیمانکاری صنعت، پیمانکاری برق به طور مثال سیم کشی یک ساختمان، پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات که در هر قرارداد باید به مراجع ذی صلاح مراجعه نماید تا بتوانند به خوبی رسیدگی نمایند، در این شکایت هم باید تمام ریز به ریز قرارداد مشخص و شفاف باشد تا قابل اجرا و طرح در مراجع ذی صلاح باشد.

نحوه شکایت از پیمانکاردر هر مرحله از کار ممکن است ، یعنی به دلایلی مانند عدم پیشروی کار طبق قرارداد، حیف و میل اموال مورد نیاز در کار و ... تمام مواردی هستند که در حین قرارداد چنانچه قصوری محرز روی دهد می توان شکایت کرد.

چه اموالی از کارفرما قابل توقیف می باشد؟

اموال قابل توقیف کارفرما اموالی هستند که مورد نیاز ضروری نبوده و روزانه از انها استفاده نمی کند. در خصوص اموال غیرمنقول باید چنانچه دارای سند هستند، قطعی بودن سند و یا ثبت و مالکیت آن هم در سازمان ثبت و اسناد بررسی شوند و سپس از طریق همان اداره و طی مراحلی توقیف شوند. یعنی اگر ملک ،خانه ، سرمایه ای دارد باید پس از مراجعه به اداره ثبت، قطعی محرز گردد و سپس اقدام شود.

اموالی مانند موبایل و دوربین و ماشین از اموال منقول هستند که می توان توقیف نمود که ان هم شرایط خاص خود را دارد. اگر چنانچه کارفرما در طی مدت قانونی قصد گریز قانونی از شکایت داشته باشد فرد شاکی می تواند در این مدت ده روز نسبت به توقیف اموال اقدام سریع نماید.

زمین، ملک،آپارتمان و سرقفلی از جمله اموال غیرمنقول هستند ،اما درخصوص اموال منقول تمام لوازم منزل مانند فرش و تلویزیون و ماشین هم در ردیف اموال منقول هستند، اما در مورد ماشین چنانچه کارفرما ماشینی داشته باشد و فرد شاکی بخواهد توقیف کند و در این میان کسی ادعای مالکیت ماشین را داشته باشد باید علاوه بر دادن درخواست کتبی ادعای خود را طبق موازین قانونی ثبت نماید ، یعنی باید سند یا قولنامه یا برگ سبز قطعی به نام خودش داشته باشد که از جهت مراجع قانونی معتبر بوده و حتما ثبت شده باشد.

ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.