کد خبر : 28710 / /
/

سوالات آیین نامه ۱۴۰۲ و همینطور هزینه جریمه رانندگی در هر کشور و همینطور تاثیر آن در فرهنگ رانندگی را در این مقاله بررسی می کنیم ... .

 

در این مقاله به بررسی آموزشگاه رانندگی و مراحل گرفتن گواهینامه رانندگی و همینطور قوانین رانندگی و هزینه های جریمه رانندگی در ایران و کشور های دیگر و همینطور سوالات آیین نامه ۱۴۰۲ و تاثیر آن در نتیجه نهایی آزمون آیین نامه رانندگی می پردازیم پس در صورتی که می خواهید در آموزشگاه رانندگی ثبت نام کنید و یا می خواهید از قوانین رانندگی در کشور های دیگر مطلع شوید این مقاله برای شما نوشته شده است . 

در ابتدا به بررسی هزینه های جریمه رانندگی در ایران و کشور های دیگر و همینطور تاثیر آن بر رانندگی و فرهنگ رانندگی را بررسی می کنیم . بسیار خب بیایید با بهم به بررسی تمامی این موارد بپردازیم ... . 

 

هزینه های جریمه رانندگی در ایران و کشور های مختلف جهان !

در ابتدا بیایید به بررسی هزینه های جریمه رانندگی در ایران بپردازیم و ببینیم آیا هزینه های جریمه رانندگی بر فرهنگ رانندگی تاثیری دارد و یا خیر پس با ما همراه باشید ( هزینه جریمه رانندگی در ایران ) : 

 

 • رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده در شهر : 80 هزار تومان

 • رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده خارج از شهر : 150 تا 200 هزار تومان

 • رانندگی بدون گواهینامه : پارک خودرو در پارکینگ + جریمه 500 هزار تومانی

 • رانندگی در مستی : ابطال گواهینامه + 600 هزار تومان جریمه + حکم دادگاهی

 • رانندگی بدون بیمه خودرو : توقف 10 روزه خودرو + جریمه 200 هزار تومانی

 • نبستن کمربند ایمنی : 60 هزار تومان

 • حرکات نمایشی : تا 200 هزار تومان

 • پرتاب زباله در حین رانندگی : 80 هزار تومان

 • پارک بر روی خط عابر پیاده : 40 هزار تومان

 • پارک در جای نامناسب : 40 هزار تومان

 • شستوشوی خودرو در کنار خیابان : 100 هزار تومان

 • نداشتن وسایلی مانند کپسول آتشنشانی و جعبه کمک های اولیه : ایرادی ندارد ( متاسفانه )

هزینه جریمه رانندگی در هندوستان : 

 • رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده : 50 روپیه

  • در بزرگ راه ها و اتوبان ها

 • رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده در شهر : 80 روپیه

 • نبستن کمربند ایمنی : 20 روپیه

 • رانندگی در مستی : 200 روپیه + توقف 2 روزه خودرو

 • ویراژ در خیابان ها + حرکات ناموزون : 60 روپیه

 • رانندگی بدون گواهینامه : 80 روپیه + توقف خودرو به مدت 10 روز

 • رانندگی بدون بیمه نامه : 60 روپیه

 • نقص فنی خودرو : 10 روپیه !!!

 • عبور از خط قرمز : 20 روپیه

 • تصادف رانندگی برای مقصر ( 150 روپیه )

 • و …

هزینه جریمه رانندگی در دانمارک : 

 • جریمه رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده در راه های شهری : 200 کرون

 • جریمه رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده در راه های بیرون از شهر : 150 کرون

 • جریمه تصادف ( مقصر ) : 400 کرون

 • جریمه نبستن کمربند ایمنی : 200 کرون

 • جریمه نداشتن بیمه خودرو : 400 کرون + توقف خودرو تا زمانی که بیمه دریافت شود

 • جریمه انداختن زباله بیرون از خودرو : 800 کرون

 • جریمه رانندگی بدون گواهینامه : توقف خودرو تا زمان گرفتن گواهینامه + 1000 کرون

 • جریمه پارک در خط عابر پیاده : 500 کرون

 • جریمه پارک در مکان های ممنوعه : 400 کرون

 • رانندگی در مستی : 1000 کرون + ابطال گواهینامه + توقف خودرو به مدت 6 ماه

 • انجام حرکات ناموزون در خیابان های شهری ( لایی کشی ) : 200 کرون

 • جریمه نقص فنی خودرو : 100 کرون

  • دود کردن خودرو : 600 کرون

 • جریمه خوردن و آشامیدن در حین رانندگی : 400 کرون

 • جریمه خراب بودن چراغ ها : 80 کرون

هزینه جریمه رانندگی در کشور ترکیه به چه صورت است ؟ :

 • هزینه جریمه عبور از چراغ قرمز : 50 لیر

 • هزینه لایی کشی و رانندگی خطرناک : 90 تا 105 لیر

 • هزینه نقص فنی خودرو : 40 لیر

 • هزینه پرتاب زباله به بیرون : 60 لیر

 • هزینه جریمه فرار از پلیس و عدم وجه به هشدار : 200 لیر + توقف 2 ماهه خودرو

 • هزینه جریمه تصادف برای مقصر : 80 لیر

 • هزینه جریمه پارک بر روی خط عابر پیاده : 40 لیر

 • هزینه جریمه نداشتن علائم احتیاطی و اظطراری : 60 لیر

 • و …

هزینه جریمه رانندگی در امارات :

 • بستن کمربند ایمنی جلو : 300 درهم

 • نبستن کمربند ایمنی عقب : 150 درهم

 • رانندگی با سرعت بیشتر از حد توصیه شده در شهر ها : 400 درهم

 • رانندگی با سرعت بیشتر از حد توصیه شده در بزرگ راه ها و اتوبان ها : 200 درهم

 • رانندگی بدون گواهینامه : 4000 درهم

 • رانندگی بدون بیمه نامه : 1000 درهم

 • رانندگی در مستی : حکم دادگاهی + توقف خودرو به مدت 1 سال + ابطال گواهینامه + 3000 درهم جریمه نقدی

 • پرتاب زباله به بیرون از خودرو : 100 درهم

 • ویراژ و حرکات نمایشی در راه های عمومی : 400 درهم

 • عبور از درگاه عوارض بدون داشتن تراشه : 150 درهم

 • خوردن و آشامیدن در حین رانندگی : 150 درهم

 • تصادف ( مقصر ) : 500 درهم

 • عبور از چراغ قرمز : 100 درهم

 • پارک در جای پارک معلولین : 300 درهم

 • پارک بر روی خطوط عابر پیاده : 500 درهم

 • رانندگی با سرعت کمتر از حد توصیه شده : 120 درهم

 • دنده عقب در راه های ممنوعه : 300 درهم

هزینه جریمه رانندگی در نروژ : 

 • رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده در بزرگ راه ها : 200 کرون

 • رانندگی با سرعت بالاتر از حد در راه های شهری : 350 کرون

 • رانندگی بدون داشتن گواهینامه : 800 کرون + توقف 3 ماهه خودرو

 • رانندگی بدون بیمه : 200 کرون + توقف خودرو تا زمان گرفتن بیمه نامه

 • رانندگی بدون وسایل ضروری : 100 کرون

  • کپسول آتشنشانی

  • جلیغه زرد شبرنگ

  • دستگاه تست الکل

  • و …

 • رانندگی در مستی : 600 کرون + ابطال گواهینامه

 • نبستن کمربند ایمنی : 100 کرون

 • نشستن کودکان در صندلی جلو : 250 کرون

 • خوردن و آشامیدن در حین رانندگی : 200 کرون

 • عبور از خط قرمز : 500 کرون

 • توقف بر روی خط عابر پیاده : 100 کرون

 • پرتاب زباله به بیرون از خودرو : 400 کرون

 • و …

هزینه جریمه رانندگی در بلژیک :

 • رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده در مناطق مدرسه : 1000 یورو

 • رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده در شهر : 700 یورو

 • رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده خارج از شهر : 400 یورو

 • رانندگی بدون گواهینامه : 2000 یورو + توقف خودرو به مدت 3 ماه + پرداخت روزانه 1 یورو

 • رانندگی بدون بیمه نامه : 3000 یورو + توقف خودرو تا زمانی که بیمه نامه را ارائه دهید

 • رانندگی در مستی : 6000 یورو + ابطال گواهینامه + توقف خودرو در پارکینگ به مدت 5 ماه

 • نبستن کمربند ایمنی : 100 یورو

 • حرکات نمایشی : 150 یورو

 • خوردن و آشامیدن حین رانندگی : 60 یورو

 • صحبت با تلفن همراه : 150 یورو

 • پرتاب زباله به بیرون از خودرو : 600 یورو

 • پارک بر روی خط عابر پیاده : 200 یورو

 • پارک در محل ممنوعه : 150 یورو

 • عبور از چراغ قرمز : 300 یورو

 • نقص فنی خودرو : 100 یورو

  • دود زایی و روغن ریزی

 • نداشتن برگه معاینه 6 ماهه : 100 یورو

 • استعمال دخانیات در حین رانندگی : 20 تا 40 یورو

 • و …

هزینه جریمه رانندگی در چین :

 • جریمه رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده در راه های شهری : 60 یوان

 • جریمه رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده در راه های غیر شهری : 50 یوان

 • جریمه رانندگی بدون گواهینامه : 14 روز حبس + 150 یوان

 • نبستن کمربند ایمنی : 40 یوان

 • نقص فنی خودرو ( دود زایی ) : 200 یوان

 • رانندگی بدون بیمه نامه : توقف خودرو به مدت 2 ماه + جریمه 100 یوان

 • خوردن و آشامیدن در حین رانندگی : 20 یوان

 • رانندگی در مستی : 500 یوان

 • عبور از خط قرمز : 50 یوان

 • توقف بر روی خط عابر پیاده : 100 یوان

 • تصادف ( مقصر ) : 80 یوان

 • نشستن کودکان بر روی صندلی جلوی خودرو : 50 یوان

هزینه جریمه رانندگی در قبرس : 

 • رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده در شهر : 80 یورو

 • رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده خارج از شهر : 50 یورو

 • رانندگی بدون گواهینامه : 500 یورو

 • رانندگی بدون بیمه نامه رانندگی : 200 یورو

 • رانندگی در مستی

  • اگر زیاد مست نباشید فقط جریمه می شوید

   • حدود 200 یورو

 • نبستن کمربند ایمنی 20 یورو

 • نبستن کمربند ایمنی سرنشینان 15 یورو

 • پرتاب زباله به بیرون از خودرو 30 یورو

 • تصادفات رانندگی ( مقصر ) 50 یورو

 • حرکات نمایشی: 100 یورو

 • و …

هزینه جریمه رانندگی در یونان : 

 • جریمه رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده در شهر : 100 یورو

 • جریمه رانندگی با سرعت بالاتر از حد توصیه شده در اتوبان : 60 یورو

 • جریمه رانندگی در مستی : 500 یورو + توقف خودرو به مدت 3 ماه

 • نبستن کمربند ایمنی : 20 یورو

 • نقص فنی خودرو : 50 یورو

 • خوردن و آشامیدن در حین رانندگی : 30 یورو

 • پرتاب زباله در حین رانندگی : 20 یورو ( زیاد جدی اجرا نمی شود )

 • رانندگی بدون گواهینامه رانندگی : 200 یورو

 • رانندگی بدون بیمه : 200 یورو

 • و …

بسیار خب در این بخش به بررسی چند کشور پرداختیم اما نکته بسیار مهم در اینجاست که تمامی کشور هایی که هزینه جریمه رانندگی در آنها کم است قوانین و فرهنگ رانندگی رعایت نمی شود و یا کم رعایت می شود و در کشور هایی که هزینه های جریمه رانندگی بالاست قوانین رانندگی به خوبی رعایت می شود و این مورد بسیار مهم است که در آموزشگاه های رانندگی کشور ها معمولا قوانین رانندگی و نمونه سوالات آیین نامه رانندگی هم یکی است اما خب هزینه های جریمه رانندگی مورد بسیار مهمی در تعیین فرهنگ رانندگی یک کشور می باشد . بسیار خب بیایید به بررسی موارد دیگر بپردازیم ... .

images_1702718005_657d6a35ece59.jpg

هزینه گواهینامه رانندگی در ایران چقدر است ؟ 

اطلاعات نوشته شده برگرفته از سایت گواهیران می باشد و می توانید برای بررسی اطلاعات دقیق تر وارد این سایت شوید اما در کل هزینه گواهینامه رانندگی در ایران برای پایه 3 حدودا 4 میلیون 500 هزار تومان و برای موتور سیکلت حدودا 1 میلیون و 200 هزار تومان م برای پایه 2 مبلغی در حدود 6 میلیون و 300 هزار تومان می باشد . 

البته هزینه های آزمایشگاه و هزینه های پزشک جدا از این موارد می باشد که باید در همان مکان پرداخت شود . بسیار خب بیایید به بررسی موارد دیگر بپردازیم ... 

images_1702718016_657d6a407a667.jpg

سوالات آیین نامه ۱۴۰۲ په تاثیری بر قبولی ما دارد ؟ 

اصولا برای قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی باید بعد از خواندن کتاب از فایل نمونه سوالات آیین نامه رانندگی استفاده کنید تا هر آنچه که آموختید را تمرین کنید و در این صورت است که می توانید در این آزمون بسیار سخت قبول شوید . 

این آزمون دارای 30 سوال و 20 دقیقه زمان است و البته سوالات به صورت تستی می باشد . نمونه سوالات ایین نامه تمرینی رانندگی را می توانید از دکه ها و یا آموزشگاه های رانندگی هم تهیه کنید و به صورت حرفه ای بعد از خواندن کتاب آیین نامه رانندگی تمامی موارد را تمرین کنید .

منبع : govahiran.ir

 

برچسب ها : سوالات آیین نامه ۱۴۰۲,گواهیران,نمونه سوالات آیین نامه

 

ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.