تحلیلی از ناکارآمد بودن سیستم رونالد کومان سرمربی بارسلونا برای استفاده از مسی خبر داده است.

کد خبر: 217