کد خبر : 22721 / /
/

بانک مرکزی اطلاعات مربوط به مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به‌روز کرد. بر این اساس در پایان تابستان سطح مطالبات غیرجاری کلان در شبکه بانکی کشور به بیش از ۱۱۶هزار میلیارد تومان بالغ شده است. هرچند این گزارش همچنان ابهاماتی دارد، اما گام مثبتی در جهت شفافیت به شمار می‌رود.

مطالبات غیرجاری تحت عنوان دارایی‌های سمی شناخته می‌شوند که با مسدود کردن منابع بانک قابلیت تسهیلات‌دهی آن را کاهش می‌دهد. حکم اخیر بانک مرکزی نیز درباره برداشت خودکار از حساب طلبکاران در جهت کاهش مطالبات تلقی می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی اطلاعات مربوط به مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به‌روز کرد. بر این اساس در پایان تابستان سطح مطالبات غیرجاری کلان در شبکه بانکی کشور به بیش از ۱۱۶هزار میلیارد تومان بالغ شده است. هرچند این گزارش همچنان ابهاماتی دارد، اما گام مثبتی در جهت شفافیت به شمار می‌رود.

به نقل از دنیای‌اقتصاد، بانک مرکزی هفته گذشته لیست تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی را به‌‌روزرسانی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با اشاره به بخش ۱ از بند د تبصره ۱۶قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور درباره انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که تسهیلات و تعهدات بیشتر از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب می‌شود، فهرست اطلاعات «تسهیلات و تعهدات کلان» ۱۸ و «اشخاص مرتبط» ۲۲ بانک و موسسه اعتباری در پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ که مورد بررسی نهایی قرار گرفته به انضمام اطلاعات «تسهیلات کلان غیرجاری» به تفکیک هر بانک منتشر شده است.

در این لیست، فهرست تسهیلات غیر جاری کلان شبکه بانکی تا انتهای شهریور سال جاری به همراه دریافت‌کنندگان آنها منتشر شد. مانند گذشته، این لیست بدون ایراد نبوده و کماکان کاستی‌‌هایی دارد. اما فعلا گام مثبتی در ایجاد شفافیت در شبکه بانکی محسوب می‌شود. تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین دارایی‌‌های بانک‌ها محسوب شده و در صورتی که غیر‌اصولی باشند، می‌توانند به‌‌شدت به عملکرد بانک آسیب بزنند.

مطالبات غیر جاری

بررسی تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع کل تسهیلات غیرجاری کلان شبکه بانکی تا پایان شهریورماه به بیش از ۱۱۶هزار میلیارد تومان می‌‌رسد. کل مانده این تسهیلات به حدود ۱۱۹هزار میلیارد تومان رسیده از این میزان حدود ۶هزار میلیارد تومان آن مانده جاری و ۱۱۳هزار میلیارد تومان آن را مانده غیرجاری تشکیل می‌دهد.

میانگین مدت قراردادهای این تسهیلات حدود ۳۲ماه بوده که با میانگین سود ۱۸درصد ارائه شده است. برای این میزان از تسهیلات هم حدودا ۷۸هزار میلیارد تومان وثیقه گزارش شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که اطلاعات مربوط به وثایق وام‌‌ها کامل نبوده و ابهاماتی دارد که انتظار می‌‌رود در گزارش‌های آتی بانک مرکزی این مسائل هم رفع شود.

بیشترین میزان تسهیلات کلان غیرجاری در شبکه بانکی مربوط به بانک صنعت و معدن است. این بانک مجموعا ۷۹هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان غیرجاری اعطا کرده است که حدود ۷۴همت مانده دارد. از این میزان مانده ۲.۵همت آن جاری و ۷.۱هزار میلیارد تومان آن غیرجاری گزارش شده است. میانگین قراردادهای این بانک ۷۳ماه گزارش شده و میانگین سود آن هم حدود ۱۰درصد است. ارزش کل وثایقی هم که برای این بانک گزارش شده به حدود ۶.۷هزار میلیارد تومان می‌‌رسد.

پس از بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی قرار دارد. میزان کل تسهیلات اعطایی این بانک حدود ۱۲هزار میلیارد تومان است. برای این مقدار تسهیلات، حدود ۱۵هزار میلیارد تومان مانده گزارش شده است. از این ۱۵همت، ۱۲میلیارد تومان آن جاری و باقی‌مانده غیر‌جاری هستند که نشان از سهم بزرگ مانده غیرجاری در مطالبات این بانک دارد. میانگین مدت قراردادهای این بانک حدودا ۳۹ماهه بوده و میانگین سود تسهیلات اعطایی هم به ۱۱درصد می‌‌رسد. ارزش کل وثایق این بانک هم حدود ۹هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

در جایگاه سوم، بانک دی با حدود ۶هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری کلان قرار دارد. میزان مانده تسهیلات این بانک به‌طور کلی به ۵.۸هزار میلیارد تومان می‌‌رسد که ۱۳۱میلیارد آن جاری و مابقی غیرجاری هستند. میانگین مدت قراردادهای این بانک ۱۶ماهه و سود آن به‌طور میانگین ۱۹درصد گزارش شده است.

میزان کل وثایق بانک نیز حدود ۸هزار میلیارد تومان گزارش شده است. کمترین میزان مانده هم مربوط به بانک رفاه با حدود ۴۹میلیارد تومان است که ۴۷میلیارد تومان مانده غیرجاری گزارش شده است. این بانک فاقد مانده جاری بوده و سود تسهیلات آن هم حدود ۱۸درصد است. ارزش کل وثایق دریافت شده توسط این بانک هم حدود ۱.۶هزار میلیارد تومان گزارش شده است. مطابق این گزارش چهار بانک ایران و ونزوئلا، رسالت، ملت و ملل فاقد تسهیلات کلان غیرجاری هستند.

همچنان شرایط مانده غیرجاری نگران‌کننده است!

براساس این گزارش، نسبت مانده غیرجاری بر کل تسهیلات برای ۵بانک بیش از ۱۰۰درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها نه‌‌تنها در وصول مطالبات خود موفق نبوده‌‌اند، بلکه بدهی بدهکاران به بیش از میزان تسهیلات اعطایی رسیده است.

در نتیجه بانک‌ها باید عملکرد بهتری در مطالبات خود داشته باشند. بیشترین میزان نسبت مطالبات غیرجاری بر کل تسهیلات مربوط به بانک مسکن است. این بانک مجموعا ۶۰۴میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده و میزان مطالبات غیرجاری آن از این تسهیلات حدود ۱.۶هزار میلیارد تومان است. بر این اساس این نسبت برای بانک سینا به ۲۶۵درصد می‌‌رسد. میانگین مدت قراردادهای این بانک ۴۹ماهه گزارش شده و سود آنها به‌طور میانگین ۱۳درصد است.

پس از بانک سینا، بانک پاسارگاد با نسبت ۱۸۹درصدی قراردارد. کل تسهیلات اعطایی این بانک ۱.۴هزار میلیارد تومان و مانده غیرجاری آنها مجموعا ۲.۶هزار میلیارد تومان گزارش شده است. البته میزان مانده جاری تسهیلات این بانک هم حدودا ۴۰۳میلیارد تومان است. سود تسهیلات این بانک هم به‌طور میانگین حدود ۲۴درصد گزارش شده است. پس از بانک پاسارگاد هم سه بانک آینده، کشاورزی و پست بانک به ترتیب با نسبت‌‌های ۱۸۰، ۱۱۹ و ۱۰۰درصد قرار دارند. چهار بانک ایران زمین، رفاه، صنعت و معدن و بانک دی هم در کانال ۹۰درصدی قرار دارند که بانک ایران‌زمین با نسبت ۹۹درصدی تقریبا لبه مرز قرار دارد. کمترین میزان این نسبت هم مربوط به بانک سینا با نسبت ۵۶درصدی است.

به‌طور کلی وجود مانده غیر جاری در این ابعاد به‌ویژه بیش از تسهیلات پرداختی نکته نگران‌‌کننده‌‌ای در نظام بانکی است. چراکه نشان می‌دهد این بانک‌ها نه‌‌تنها نتوانسته به میزان تسهیلات پرداختی، مطالبات خود را وصول کنند، بلکه حتی بیش از آن هم طلبکار هستند. سوال اساسی اینجاست که چه چیزی به این مشتریان این قدرت را اعطا کرده که بدهی معوق خود را پرداخت نکنند. به نظر می‌‌رسد که نیاز است بانک‌ها در شیوه اعتبار‌سنجی خود و همچنین برخورد با متخلفان تجدید نظر کرده و سیاست‌های متفاوتی را در پیش گیرند.

ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.