درباره ما

سایت خبری خبر روز فعالیت خبری خود را از سال 1399 آغاز کرده است . این سایت خبری اگر چه بیشتر فضای خود را به انتشار اخبار مهم روز اختصاص داده است اما تلاش کرده اخبار سایر حوزه های خبری از جمله ، اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی را نیز پوشش دهد.سایت خبر روز البته با انتشار عکس های جذاب و تصاویر خبری برای جلب نظر مخاطبان خود نیز کوشش کرده است.