آتش
  • حادثه|حادثه خونین| حادثه در مشهد

    ساعت ۲۰:۰۱ جمعه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش گرفتن انبار مواد شیمیایی در جاده قدیم قم محله گلحصار خبر داد.