آتیلا پسیانی و دخترش
  • آتیلا پسیانی

    رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران درباره چگونگی برگزاری آیین بدرقه هنرمندفقید آتیلا پسیانی توضیحاتی ارائه داد.

  • آتیلا پسیانی

    آتیلا پسیانی پس از تحمل یک دوره بیماری از دنیا رفت.