اجاره بها
  • تازه‌ترین گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن پایتخت در آخرین ماه پاییز حکایت از آن دارد که از سرعت رشد اجاره‌بها در تهران و کشور کاسته شده است.

  • اخبار بازار مسکن| اخبار وام مسکن| جدیدترین وام برای مسکن

    زاغه نشینی یعنی زندگی در سکونتگاه های غیرمتعارف؛ زاغه نشینی البته صرفا مربوط به حاشیه شهرها نیست و در دل کلانشهرها نیز محله های متعددی وجود دارند که خانوارهای زیادی در آن به زاغه نشینی می پردازند.