اجاره بهای مسکن
  • تازه‌ترین گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن پایتخت در آخرین ماه پاییز حکایت از آن دارد که از سرعت رشد اجاره‌بها در تهران و کشور کاسته شده است.