احمدامیر آبادی فراهانی
  • نماینده مردم قم با اشاره به حوادث دی ماه و کشف حجاب در دوره رضا خانی گفت: در آن دوره زنان ایرانی برای استفاده از چادر و روسری منع شدند اما زنان غیرتمند ایرانی زیر بار این نقشه شیطانی نرفتند امروز زنان مسلمان ایرانی هرگز از ارزش‌های دینی و انقلابی خود عقب‌نشینی نکردند.