اسکرابر
  • اسکرابر یا زمین شوی صنعتی یکی از دستگاه‌های نظافت صنعتی است که به صورت گسترده در تمامی صنایع یا مکان‌های تجاری استفاده می‌شود. در این قسمت با انواع دستگاه‌های شستشوی زمین آشنا خواهید شد.​