انجمن واردكنندگان برنج ايران
  • بیانیه انجمن واردکنندگان برنج ایران:

    انجمن واردکنندگان برنج ایران به عنوان تنها انجمن رسمى مورد تایید اتاق بازرگانى ایران در حوزه برنج با صدور بیانیه اى به موضوعات مطرح شده در خصوص سیستمى سازى ثبت سفارش برنج واکنش نشان داد. متن بیانیه صادره طبق اعلام روابط عمومى انجمن واردکنندگان برنج ایران به این شرح مى باشد؛

  • مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده انجمن واردکنندگان برنج ایران روز چهارشنبه ٢٦ مهرماه در محل اتاق بازرگانى برگزار شد.