خط فقر
  • افزایش هزینه‌ها برای خانواه‌ها در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر، نشانه‌هایی از عدم بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های کم درآمد جامعه در سال ۱۴۰۰ است.

  • طبقه متوسط عامل رشد تولید است، اما دولتی که حمایت از فقرا را شعار اصلی خود می‌داند، سیاست‌هایش به سمتی رفته که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر رسیده و به گفته کارشناسان این یعنی کوچک‌تر شدن طبقه متوسط و تولد طبقه متوسطِ فقیر! اقتصاددانان علت را جزء در تورم و سیاست‌های عجیب اقتصادی جست‌وجو نمی‌کنند.

  • «فقر چیست و خط فقر چقدر است؟»؛ به موضوعی بحث‌برانگیز در این روزهای اقتصاد ایران بدل شده است. اما وحید محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران معتقد است: «خط فقر نمی‌تواند واقعیات را به‌خوبی به نمایش بگذارد. چون، این شاخص برای خانوار به لحاظ ترکیب، بُعد و مناطق جغرافیایی متفاوت است.»

  • روزنامه اعتماد در این باره نوشت: اخیرا فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار اعلام کرده که خط فقر نسبی خانوار‌ها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است و بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰درصد قلبش زندگی می‌کند.

  • واکنش‌ به اظهارنظر جنجالی معاون وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی ادامه دارد. داریوش ابوحمزه، چندی پیش گفته بود که خطر فقر در تهران حدود ۵ و در شهرستان‌ها نزدیک به ۵ میلیون تومان است.