سقوط مرگبار کودک 8 ساله اهوازی در چاه فاضلاب
  • چند قدم آن طرف‌تر از بازی‌های کودکانه‌اش مرگ ایستاده بود. حتما در آن لحظه برای چند ثانیه صدای خنده‌هایش به جیغ مبدل شده و نی نی چشم‌هایش از وحشت از حدقه بیرون زدند و جز سیاهی رنگی ندیدند. چند ساعت بعد هم که پدر و مادرش دیدند از کودک‌شان خبری نیست راهی پارک شدند و همه جا را گشتند، ولی چیزی از او پیدا نکردند جز لنگه دمپایی خاکی‌اش که کنار چاهی عمیق افتاده بود