شکلات فروش سنندج
  • در نمای بسته ماجرای برخورد مرد شکلات‌فروش بازار سنندج (شکلات فروش؟) با ابراهیم رییسی رییس‌جمهور چندان پیچیده نیست و به هیچ‌وجه قابلیت ندارد تا به فیلمی مثل راشومون (آکیرا کوراساوا) و قضیه شکل اول، شکل دوم (عباس کیارستمی) تبدیل شود.