صنعت انرژی ایران
  • پیاده نظامان رسانه های بیگانه به دنبال بر هم زدن آرامش صنعت انرژی ایران

    طی سال های اخیر صنعت نفت و به‌ویژه پتروشیمی ایران از نظر پیشرفت و توسعه در جایگاهی قرار گرفته که با صادرات انواع محصولات توانسته اقتدار خود را به رخ جهانیان کشیده و نگاه آنها را به سمت ایران خیره کند. اما این موفقیت ها به چشم بیگانگان و بدخواهان نظام خوش نیامده و در صدد هستند تا به هر نحو ممکن ضربه ای به آن وارد کنند. بر همین اساس استفاده از پیاده نظامان رسانه ای در جهت ایجاد نارضایتی و اعتصاب در میان فعالان و کارگران بخش نفت و پتروشیمی ایران در دستور کار آنان قرار دارد که برای رسیدن به اهدافشان تعدادی از پایگاه ها و شبکه های خبری را به خط مقدم فرستاده اند.