علی دایی و همسر و فرزندش
  • در این فهرست تاریخی علی دایی از کشورمان که در عرصه بازیهای ملی با ۱۰۹ گل زده دومین مرد گلزن است به خاطر زدن گلهای اندک در بازیهای مجموع ملی و بین المللی باشگاهی تا رده هشتم این فهرست سقوط کرده است.