فوت کوزه گری قهوه
  • ترفند جدیدی که دانشمندان کشف کرده‌اند با کاهش میزان الکتریسیته ساکن تولید شده از آسیاب دانه‌ها، به خوش طعم کردن قهوه کمک می‌کند.