قرار ماساژ درمانی
  • این حادثه تاسف بار ششم دی در یک آرایشگاه زنانه، هنگامی رخ داد که دختر جوانی پس از جست وجو در فضای اینستاگرام با تبلیغات ماساژ درمانی در آرایشگاه زنانه روبه رو شد.