قیمت سیمان چقدر شد؟
  • این افزایش قیمت پایه پس از دو سال ثابت ماندن قیمت اجرایی می‌شود.

  • اخبار مسکن| مسکن مهر| قیمت اجاره بها| اجاره بها در تهران

    قاسمی بیان کرد: این اقدام در یک برنامه دو ماهه پیش‌بینی شده‌ است به طوری که بخش زیادی از زمین اهداف چهار ساله مسکن تامین شده‌ است.