مرد نقاب دار تهران
  • ​سارق مسلح موتورسوار که اوایل صبح در خیابان‌ها پرسه می‌زد و با تهدید اسلحه اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه رهگذران می‌کرد پس از دستگیری مدعی شد با ایده‌برداری از فیلم‌های اینستاگرامی با این شیوه سرقت می‌کرده است.