مصطفی امامی مجری تلویزیون
  • لباس عجیب مصطفی امامی، مجری شبکه ۵ سیما ، با 3 کلاه و کاپشن و دستکش برای در امان ماندن از سرمای شدید تهران در فضای مجازی پربازدید شده است.