نشتی اگزوز
  • اگر که از مطالعه این مقاله قصد دارید که فقط از علائم نشتی اگزوز آگاه شوید. صفحه را به پایین بکشید تا به مطلب مد نظرتان را برسید. نشتی اگزوز یکی از اجزای اصلی سیستم‌های خودرو است که مسئول خارج کردن گازهای سوخت سوزنده از موتور و انتقال آنها به محیط خارجی می‌باشد. وظیفه اصلی اگزوز در خودروها به شرح زیر است: