نقد فیلم مادر mother
  • فیلم Mother 2017 داستان زندگی زن و مردی‌ است که مرد نویسنده سعی در کنترل نقش زن به سمت منافع خودش دارد. قدرت شهود زن بر مرد غالب است اما عشق و تعلق بسیاری که به مرد دارد او را از توجه عمیق به شهود بازمی‌دارد. البته این فریبی ا‌ست که کاراکتر مرد نویسنده به کار می‌برد تا داستان آفرینش همواره به نفع او باشد. اما به‌راستی چه کسی در ترازوی قدرت نشسته است؟