وضعیت اینترنت هر روز بدتر می‌شود | دلایل فیلتر توئیتر و تلگرام م