پتروشیمی
  • در راستای توسعه صنعتی اردبیل قرار است در شهر نمین، علاوه بر کارخانه پتروشیمی، یک کارخانه فولاد هم احداث شود.

  • ساخت مجتمع پتروشیمی در مازندران در سال ۹۶ پس از موافقت وزارت نفت برای ساخت این واحد بزرگ صنعتی کلید زده شد و براساس توافق وزارت نفت قرار شد تا ساخت مجتمع پتروشیمی در اراضی موسوم به بانک زمین که حدود ۱۰ هزار هکتار مساحت دارد در نزدیکی تالاب بین المللی میانکاله در شرق مازندران در صورت موافقت سازمان محیط زیست انجام شود.