پوکی استخوان
  • بسته خبرخوب اولین روز هفته را اختصاص داده‌ایم به چند دستاورد وطنی حاصل تلاش دانش بنیان ها، متخصصان عرصه تولید و صادرات و همچنین آرایشگری با مرام که دست به کاری باارزش زده است. این بسته خبری، مجموعه‌ای از اخبار مسرت بخش است که شنبه‌ای پرانرژی را تقدیمتان خواهد کرد.

  • بر اساس تحقیقات جدید، گنجاندن آلو در رژیم غذایی روزانه ممکن است به سلامت استخوان کمک کند. پوکی استخوان، یا از دست دادن توده و تراکم استخوان، به ویژه در افراد بالای ۵۰ سال رخ می دهد که منجر به افزایش خطر شکستگی می شود.