کمبود این ویتامین باعث دیابت، آلزایمر، اختلال باروری، ام.اس، پوک