گل رز
  • هر رنگ گل رز معنای خاصی دارد ? مثلا معنی گل رز قرمز عشق است ? رنگ گل رز را با توجه به فردی که می‌خواهید به او هدیه بدهید ? و هدفتان از خرید هدیه باید مشخص کنید?