رز رضوی همسر محمدرضا شریفی نیا
  • عکس بازیگران| اخبار بازیگران| بازیگران ایرانی| عکس بازیگران ایرانی| بازیگران معروف ایرانی

    شنیده حاکی از آن است که رز رضوی همسر صیغه ای محمدرضا شریفی نیا شده است البته اینگونه اخبار پرحاشیه نیاز به تایید دارد.