آرمان صفایی
  • اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که فعالیت خود را از سال ۹۶ آغاز کرده است، در حوزه اعطای مجوز به به کسب‌وکارهای اینترنتی و با هدف تسهیل کسب‌وکارها در بستر فضای مجازی مشغول فعالیت است.