انرژی تجدید پذیر
  • وزارت نیرو بر اساس قانون هوای پاک مکلف بود ۳۰ درصد از نیاز برقی کشور را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند اما تا کنون به تعهد خود عمل نکرده است و در حال حاضر کمتر از نیم درصد برق کشور با انرژی‌های پاک تأمین می‌شود.

  • ناامنی در حوزه انرژی در بحبوحه جنگ اوکراین باعث گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این بخش به زودی از زغال‌سنگ به عنوان بزرگترین منبع برق جهان پیشی بگیرد.