برنامه ضدانقلاب
  • فعال سیاسی گفت: ضد انقلاب روز 21 بهمن در واشنگتن برنامه خنده داری را طراحی کرد. ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن نشان داد اگر احساس کند کسی در خارج کشور می خواهد برای این مرز و بوم تعیین تکلیف کند خیلی جدی با او مقابله خواهد کرد.