تأمین گاز کشور
  • جواد اوجی امروز در جلسه فوق‌العاده ستاد انرژی استان خراسان رضوی و در ارتباط تلفنی با رئیس جمهور، اظهار داشت: متاسفانه از صبح پنجشنبه واردات گاز از کشور ترکمنستان به ایران قطع شد