صفحه کابینت سنگ طبیعی
  • در دکوراسیون آشپزخانه های ایرانی، پیشخوان سنگ مصنوعی می تواند جلوه سنگ طبیعی را با قیمت کمتری به شما بدهد. البته انتخاب متریال و رنگ کابینت سنگ مصنوعی باید با کابینت و سایر اجزای آشپزخانه همخوانی داشته باشد تا ظاهری زیبا ایجاد کند. توجه داشته باشید که انتخاب سنگ مصنوعی برای رویه کابینت که با دکوراسیون آشپزخانه همخوانی ندارد (هر چند گران باشد) می تواند جلوه دکوراسیون داخلی خانه را مختل کند. بنابراین باید انواع سنگ های مصنوعی را بشناسید و با ویژگی های آنها آشنا شوید.