قطعی گاز
  • جواد اوجی امروز در جلسه فوق‌العاده ستاد انرژی استان خراسان رضوی و در ارتباط تلفنی با رئیس جمهور، اظهار داشت: متاسفانه از صبح پنجشنبه واردات گاز از کشور ترکمنستان به ایران قطع شد

  • به دلیل پایین بودن مصرف گاز در تابستان در حال آماده سازی شبکه برای تامین گاز در زمستان هستیم و همین موضوع ممکن است موجب قطع موقت گاز در برخی مناطق شود.