هوش مصنوعی بانکی
  • هوش مصنوعی

    ​هوش مصنوعی در حال ایجاد تحولاتی اساسی در علم پزشکی است و در یکی از آخرین موفقیت‌ها، دانشمندان توانستند پس از ۶۰ سال دسته جدیدی از آنتی‌بیوتیک‌ها را کشف کنند که قادر به از بین بردن باکتری «استافیلوکوکوس اورئوس» یا به اختصار (MRSA) است.

  • ​دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در یک پیشرفت پیشگامانه دستگاهی اختراع کرده‌اند که می‌تواند ذهن را بخواند. آنها از یک اسکنر مغزی همراه با هوش مصنوعی استفاده کردند تا بتواند افکار را پی در پی به صورت گفتاری ترجمه کرده و در نهایت تصمیمات و تخیل افراد را نیز آشکار کند.

  • اولین شبکه خبری جهان که از مجری‌های ساخته‌شده با هوش مصنوعی استفاده می‌کند، معرفی شد.

  • ​نشریه اینترنتی فست‌کمپانی در گزارشی درباره آینده مشاغل و اقتصاد خرد در خاورمیانه- در اثر رشد هوش مصنوعی- نوشته که کارگران روزمزد یا حتی کارگران آزاد فصلی و در کل شاغلین بی‌قرارداد باید شیوه و مسیر حرکت در چشم‌انداز در حال تغییر اقتصاد مشاغل خرد را یاد بگیرند تا بتوانند از این شناخت برای سرمایه‌گذاری در زمینه آینده کاری خود استفاده کنند.

  • هوش مصنوعی ابزاری است که مرزهای دانش را جابه‌جا کرده و امروز صاحبان هوش مصنوعی آینده‌سازان اقتصاد جهان محسوب می‌شوند. اما در ایران می‌توانیم این جایگاه را کسب کنیم؟ در پاسخ باید بگویم: بله، فقط نیاز به کمی اعتماد داریم و برای اثبات ادعایم شما را دعوت به خواندن باقی این سطور می‌کنم.