کارخانه کیان تایر
  • برخی مسئولان در راستای احیای دوباره کیان‌تایر، اقداماتی را در نظر گرفتند و صحبت‌هایی در‌این‌باره شد؛ اما گشوده‌نشدن درهای این کارخانه به این معناست که از وعده‌های آنها نتیجه‌ای به ثمر نرسیده است.